Welkom bij de Gereformeerde Kerk van Holten

Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn een PKN gemeente en kerken in de Kandelaar aan de Stationsstraat in Holten.
Het teken van de Kandelaar is een symbool met een bijzondere meerwaarde. De kandelaar verwijst naar Gods liefde die zichtbaar is geworden door de komst van Jezus naar deze aarde. De kandelaar is het teken dat Gods liefde ook onder ons mag wonen. Omdat dat Licht brandt, mogen we vertrouwen hebben in de toekomst van de Kerk. Jezus is voor ons het Licht van God dat de duisternis overwon. Wij bezitten het Licht niet, we ontvangen het en hopen dat we door onze woorden en daden heen het Licht mogen laten schijnen voor de mensen om ons heen.
De kerk werd gebouwd op de fundamenten van een afgebroken zuivelfabriek, en heeft een kerkzaal met 650 zitplaatsen, een ontmoetingsruimte met 150-200 zitplaatsen en diverse vergaderruimtes.De kerkzaal bevat een 3 klaviers orgel. Op het dak van de kerk is een wereldbol te zien, die gedragen wordt door gevouwen handen; destijds aangeboden door de “vaste gasten”. De kerkelijke gemeente telt ongeveer 850 leden (belijdende- en doopleden) en maakt deel uit van de classis Deventer. De gemeente is verdeeld in 5 wijken. Hierin is een wijkteam werkzaam. Een wijkteam bestaat in principe uit 2 ouderlingen, 2 diakenen, 1 jeugdouderling en enkele wijkteammedewerkers (contactpersonen).
De aanvangstijden van de kerkdiensten zijn ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur. De avonddienst is een SOW-dienst en vindt daarom plaats om en om in de Kandelaar en in de Dorpskerk.

kerk2