beroepingscommissie

Gereformeerde Kerk de Kandelaar zoekt predikant (M/V)
De Gereformeerde Kerk De Kandelaar in Holten is per direct op zoek naar een fulltime predikant.
De uitdagingen waar kerken in Nederland voor staan, zijn ons niet vreemd. Toch kijken we optimistisch en met vertrouwen naar de toekomst. Onze gemeente kent een meelevende kern en veel enthousiaste vrijwilligers. Wij gaan niet naar de kerk, wij zijn samen kerk in eenheid en in verscheidenheid. Een kandelaar met een brandende kaars.
Het Evangelie is de basis voor ons handelen binnen en buiten de kerk. We willen daardoor een levende getuige zijn van Christus, voor onszelf en de wereld. We behouden wat goed is en werkt, en staan tegelijkertijd open voor vernieuwing. Daarbij vormt de eredienst het hart van ons gemeente zijn, met de bediening van het Woord en de Sacramenten met de Verlossing door het werk van Christus als grondslag.
Wat verwachten we van u?
Van de predikant verwachten we uiteraard dat u zich herkent in bovenstaand profiel en in de uitgebreide profielschets. U vindt het een uitdaging om ons hierin voor te gaan, te ondersteunen en te stimuleren. ‘Omzien naar elkaar’ is een belangrijk onderdeel van ons gemeente zijn in deze tijd van individualisering. Gevraagd en ongevraagd willen wij onze betrokkenheid aan elkaar tonen. Ook hierin moet u zich herkennen. U staat er niet alleen voor. U mag van ons verwachten dat wij u helpen bij het uitvoeren van uw rol in onze gemeente.

De profielschets en meer informatie over onze gemeente is te vinden op www.kandelaarholten.nl/beroepingscommissie. De Kandelaar is een goed geoutilleerd kerkgebouw. Wij hebben een eigen pastorie die vanaf uiterlijk 1 oktober 2018 op huurbasis beschikbaar is.
Voor nadere inlichtingen vooraf, neemt u contact op met Henk Stam, voorzitter van de beroepingscommissie. Telefoon: 0548-363271 /0627486601
E-mail: beroepingswerk@kandelaarholten.nl
Bent u de predikant die ons hier kan ondersteunen en mede richting geeft? Dan nodigen wij u graag uit te solliciteren door uw reactie, voorzien van motivatie en CV vóór 12 juli 2018 per mail te sturen naar beroepingswerk@kandelaarholten.nl

Voortgang beroepingswerk de Kandelaar:

De beroepingscommissie heeft de gevraagde toestemming voor het beroepen van een voltijds predikant ontvangen.

Wij vragen u om in uw gebeden het werk van de beroepingscommissie te gedenken.

Wanneer u namen kent van geschikte kandidaten voor de predikant vacature, vragen wij u om deze kenbaar te maken bij beroepingswerk@kandelaarholten.nl.

Voor inlichtingen kunt u  bellen met Henk Stam op telefoonnummer  06-27486601

2017-10-09 Beleidsplan
2017-10-09 plaatselijke regeling 
2017-10-09 Profielschets dorp 
2017-10-09 Profielschets predikant