Welkom bij de Gereformeerde Kerk van Holten

M.i.v. 5 juli is het weer mogelijk om met maximaal 100 personen de ochtenddienst te bezoeken. Hiervoor is aanmelden noodzakelijk. Dit kan van zondag 12.00 t/m vrijdag 20.00 via deze link.

In deze bijzondere tijd doen we er alles aan om gemeente te zijn. Daar hoort ook bij dat onze kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl te volgen zijn. Onder ‘Kerkdiensten’ vindt u meer informatie hierover.

Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart) heeft het moderamen besloten aan om alle kerkdiensten en gemeenteavond  in maart af te gelasten. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020.

Op zondag 15 maart kwamen daar nog nieuwe maatregelen bij.
Naar aanleiding daarvan en op advies van de PKN, hebben de kerkenraden van beide kerken besloten, dat:

– De zondagse kerkdiensten in De Kandelaar en Dorpskerk op de ochtend en avond t/m 5 april niet doorgaan.
– De vesper op maandagavond 6 april niet doorgaat.
– De wijdingsdiensten in de Diessenplas niet doorgaan t/m 1 april.
– De gemeenteavonden op 23 en 25 maart niet doorgaan.
– In De Kandelaar t/m 6 april de koffie-inloopochtenden niet doorgaan.
– Voor de Dorpskerk: ook de paasvieringen op 6 april, georganiseerd door de HVD, gaan niet door. We beseffen dat de termijn van de huidige maatregelen mogelijk wordt verlengd of er mogelijk nog nieuwe maatregelen komen, die ook van invloed zijn op ons kerkelijke leven. Houd waar kan de websites in de gaten. U mag natuurlijk ook altijd naar een van de predikanten of kerkenraadsleden bellen, als u ergens vragen over hebt.

De gezamenlijke kerkenraden, Dorpskerk en De Kandelaar Holten, 16 maart 2020

De Gereformeerde Kerk De Kandelaar in Holten telt zo’n 850 leden (10% van de bevolking van Holten) waarvan de helft ouder is dan 50 jaar. Een derde tot de helft is actief meelevend. De Eredienst op zondagmorgen wordt door ongeveer 300 leden bezocht. De opkomst van de Avonddienst in de knusse ‘Ontmoetingsruimte’ is ongeveer 60 personen. Het Nieuw(st)e Liedboek wordt gebruikt waaruit wij nog steeds bijleren. De beamers in de kerk zijn niet alleen handig voor de liederen en liturgie maar worden ook gebruikt voor filmpjes en eigentijdse muziek tijdens de dienst.

De laatste jaren wordt variatie aangebracht door het houden van speciale diensten zoals een motordienst (veel bezoekers in ‘pak’!), de Top2000-dienst met medewerking van plaatselijke solisten en koren en een Elvisdienst: gospelliederen en een goed (kort) verhaal met een band en mooi licht en geluid. Ook zijn er een paar keer per jaar sprankelende ‘Fonteindiensten’ voor gezinnen waarin ruimte is voor nieuwe muziek, sketches, een koor, een muziekgroep en een moderne presentatie. Soms is de kerk dan te klein! In samenwerking met de broeders en zusters van de Hervormde Kerk in Holten worden er vespers gehouden in de Stille Week. The Passion Holten is inmiddels ook een begrip.

Kerkrentmeesters, diakenen en jeugdouderlingen werken tijdens verschillende projecten samen met de Hervormde Dorpskerk. In september is er een gezamenlijke startzondag vol ontmoeting van Gereformeerd, Hervormd en Rooms-Katholiek Holten met een mooie en vervolgens een fietstocht, voetbaltoernooi, huifkartocht en natuurlijk een maaltijd.

Eens per jaar hebben mannen van jong tot oud hun eigen avond met stoere, sportieve en spirituele momenten gevolgd door een barbecue. Geweldig om een keer mee te maken.

Natuurlijk is de wereld groter dan Holten. Daarom proberen we als gezamenlijke kerken met jongeren hulp te bieden bij klusprojecten in Roemenië. Een waardevolle ervaring voor alle partijen.