Aandacht voor ambtsdragers

Waaraan denk jij bij ambtsdrager? Aan iets leuks? Aan iets wat jou uitdaagt? Of denk jij bij ambtsdrager aan saai, lastig en tijdrovend?? In onze kerk zijn we op zoek naar ambtsdragers. En daar willen we graag even aandacht voor. We hebben het idee dat deze Corona-tijd we met heel veel dingen bezig zijn – maar nu net even niet met een functie als kerkenraadslid. En mochten we er wel aan denken, dan is de eerste reactie meestal niet: Ha, leuk! Terwijl de huidige kerkenraad toch een zeer gemotiveerd team is. Bovendien zijn voldoende ambtsdragers van belang om het werk in onze kerk gaande te houden en te vernieuwen. Daarom willen we graag jouw aandacht voor ambtsdragers. Je vindt hieronder een persoonlijk verhaal en een gedicht. Wie weet helpt je dit om het ambt eens te (her)overwegen. En uiteraard stellen we je voorbede voor onze zoektocht zeer op prijs!! Gert van Herk, predikant

Vier-de-plek

Toen Henk B.(eldman) mij vier jaar geleden vroeg om ouderling gemeenteontwikkeling te worden wist ik absoluut niet waar ik aan begon. Ik was wel actief en meelevend zoals dat zo mooi heet, maar nog nooit eerder ouderling geweest, laat staan in Holten. Ouderling gemeenteontwikkeling bestond ook nog niet eerder. Ik had dezelfde aarzelingen als iedereen: zou ik als westerse allochtoon dat wel kunnen en zo….? Maar toen las ik in een boekje van Rick W.(arren) deze zin: “Als God alleen perfecte mensen zou gebruiken zou er niets gebeuren. God gebruikt iedereen die zich beschikbaar stelt.” En ik zei ja zoals Abraham en anderen op reis gingen zonder precies te weten waarheen.

Een andere Henk B.(innendijk) schreef in zijn boek (Het verlangen van God, 2014):
“God verandert ons van mensen die voor God doen wat ze kunnen, in mensen die met verbazing en eerbied zien wat God in hen doet.” En dat klopt ook! Het is leuk, spannend, inspirerend, soms moeilijk, maar vooral erg mooi om te ervaren dat God werkt door en met mensen zoals jij en ik. Ik had nooit gedacht dat ik tijdens een Fonteindienst of Alphacursusavond een persoonlijk verhaal zou houden, een vergadering kon leiden, of een consistoriegebed kon uitspreken.

Van hem is ook de uitspraak: “Als God in je leven op de eerste plaats staat, je gezin op de tweede, je maatschappelijke positie op de derde en de kerk op de vierde, dan komt de kerk niets tekort.” De kerk is hier niet het instituut, maar het nabije dagelijkse Koninkrijk van God. Op dit moment heeft het instituut De Kandelaar wél een tekort, namelijk ambtsdragers. Sommige van degenen die dit lezen zijn of worden daarvoor benaderd. De groep ‘head(& heart)-hunters’ heeft enkele tientallen personen al benaderd, maar dranghekken zijn nog niet nodig… De aangegeven redenen lopen uiteen. Je kunt ze zelf wel bedenken. Het is niet eens altijd negatief, maar vaak ‘nu nog even niet, eerst dit of dat’.

Maarten Luther (de Henk B. van 500 jaar geleden) zegt: “Leef alsof Christus gisteren is gestorven, vanochtend is opgestaan en morgen terugkomt.” Dat klinkt best urgent of niet dan? Hoe leeft die gedachte bij jou? Met een vierde plek als het hoogst haalbare is De Kandelaar best tevreden.

Heb je niks met Henk B., Rick W., Maarten L. of M. van der D.? Kies dan voor Jezus C. Het is interessant dat Jezus nooit gezegd heeft: ‘Geloof míjn stellingen’.
Hij zei: “Volg Mij’….

Afgelopen maandag las en besprak de ambtsdragercommissie als inspiratie met elkaar Mattheüs 21: 28-31. Misschien toch goed om nog een keer na te denken of het ambt in je leven past. Zoveel verschillen jouw en mijn leven toch niet?

Heb je vragen of aarzelingen, bel of mail me dan, we kunnen het er (nog) een keer over hebben. Het kan ook zijn dat ik jou bel….

Hartelijke groet,
Marc van der Duin
marcvanderduin@ziggo.nl
06-23769976

Kerkenwerk

Ja Heer, U roept ons telkens weer,
Om voor Uw kerk te werken.
Maar ijverig zijn wij meestal niet
Dat zult U ook wel merken.
Wij hebben het te druk, de tijd is schaars
Er zijn zoveel problemen
Het is eigenlijk niet zo’n goed idee
Om ons in dienst te nemen.

U hebt het ook aan mij gevraagd
Dat was best wel even schrikken
Omdat ik denk in dit werk
Al spoedig zal verstikken
Want Here, wat presteer ik nu?
Ik ben niet zo goed in praten
En al mijn stuntelig gedoe
Zou immers niemand baten

Uw antwoordt is; kom mijn kind
Ik zoek geen krachtige figuren
Maar mensen met een eenvoudig hart
Die IK op pad wil sturen
Ik vraag geen diploma’s, geen brevet
Die zijn echt overbodig
Wees maar in het klein getrouw
Want dat heb IK hard nodig

Wil je reageren? Mail dan naar Fenny Rietman rietmanf@planet.nl