Beamerteam

In de kerkzaal hangen twee beamers waarmee tijdens de dienst de liederen en schriftlezingen geprojecteerd worden.

Het is (beperkt!) mogelijk om tijdens de collecte mededelingen van commissies van de Kandelaar te projecteren. Er worden maximaal twee mededelingen per dienst getoond. Als er voor een dienst teveel mededelingen aangemeld zijn kan het beamerteam er voor kiezen een mededeling niet of op een later moment te vertonen. Een mededeling wordt niet vaker dan twee maal vertoond.

De mededeling bestaat uit één dia (van maximaal ca. 50 woorden). Als er een opgemaakte dia aangeleverd wordt moet er rekening worden gehouden met de afmeting van het beamerbeeld: 1280 x 720 pixels, beeldverhouding 16:9 (dus liggend formaat). Om de tekst ook achter in de kerkzaal leesbaar te houden dient de grootte van het lettertype zo gekozen te worden dat er niet meer dan 12 regels tekst op de dia staan.

Het is niet de bedoeling de dia zo vol mogelijk te maken met de tekst. Een korte mededeling (wat, waar, hoe laat en voor wie) met een verwijzing naar een pagina op deze website werkt veel beter. Denk eraan de tekst voor op de website ook tijdig naar webmaster@kandelaarholten.nl te sturen!
Denk ook aan vermelding in het Holtens Kerknieuws en/of de nieuwsbrief. Dit zijn de eerst aangewezen bronnen van informatie. Vertoning op de beamer is slechts een aanvulling.

Als de mededeling vóór donderdagavond gestuurd is naar beamerteam@kandelaarholten.nl zal deze normaal gesproken de volgende zondag vertoond kunnen worden, tenzij er dan een bijzondere dienst – zoals een Fonteindienst – wordt gehouden, waarin geen plaats is voor mededelingen. Houd er rekening mee dat indien het beamerteam zelf de dia moet opmaken, de dia eerder aangeleverd moet worden zodat hier voldoende tijd voor is.

Aanvragen tot plaatsing van een mededeling dienen kort voor de bewuste datum/zondag te worden ingezonden. Aanvragen die weken van tevoren worden gedaan leveren door wisselingen van de bestandsmakers problemen op.