catechisatie vanaf 12 jaar

Geloven is niet onzinnig, maar juist heel zinnig! Als kerk nodigen we je daarom uit om hier meer
over te weten te komen. In groepen met je eigen leeftijdsgenoten komen we 1 keer in de 2
weken ongeveer 8 keer bij elkaar. Wanneer en hoe laat precies stemmen we samen nog af, de
jeugdouderlingen nemen daarvoor contact met je op.
Heb je geen uitnodiging ontvangen, of wil je je al graag opgeven:
mail dan naar Karin Stam : k.stam@solcon.nl
Carin van Avesaat: familie.van.avesaat@solcon.nl