Contact

algemeen | email| kerkelijkburo | bankgegevens | financieel | beamerteam | collectebonnen | v&t | geluidsopname | holtens kerknieuws | kerkelijkbureau | kerkradio | koren | radio 350 | Rouw en trouwdiensten | sacramenten | sien | zalen

Algemeen

Gereformeerde Kerk de Kandelaar, Stationsstraat 4, 7451  BH Holten Tel 0548-363174

e-mail:

algemeen: info@kandelaarholten.nl
dominee: dominee@kandelaarholten.nl
kerkelijkbureau: kb@kandelaarholten.nl
kosters: koster@kandelaarholten.nl
penningmeester: penningmeester@kandelaarholten.nl
scriba: scriba@kandelaarholten.nl
web: webmaster@kandelaarholten.nl

Kerkelijk bureau :

Voor geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, opvragen en inleveren attestaties kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau :

kb@kandelaarholten.nl  Karen Ekkelkamp, Stationsstraat 4, 7451 BH Holten

Meegeregistreerden en vrienden

In de ledenadministratie maken we onderscheid tussen leden (ongedoopt, dooplid, belijdend lid) en niet-leden. De niet-leden zijn te registreren als ‘meegeregistreerde’ of als ‘vriend’. Een meegeregistreerde is iemand die op het zelfde adres als een lid woont. Bijvoorbeeld een man die meegeregistreerd is met zijn vrouw die lid is van onze kerk, of een kind van boven de 18 jaar dat niet gedoopt is of geen belijdend lid is en bij zijn ouders woont. Als de link met het lid verdwijnt, wordt hij/zij geregistreerd als ‘vriend’. Een kind gaat bijvoorbeeld uit huis en op zichzelf wonen. Of de man die meegeregistreerd was met zijn vrouw, wordt na het overlijden van de vrouw geregistreerd als ‘vriend’. Deze personen zijn dan ‘vriend’ en niet ‘meegeregistreerd’, omdat directe link met een lid is verdwenen. Uiteraard kunnen vrienden of meegeregistreerden zich ook uit laten schrijven.

Voor meer informatie: kerkelijke bureau :  kb@kandelaarholten.nl

Bank gegevens:

Vaste vrijwillige bijdrage kan men storten op:
Rabobank Holten nr. NL85RABO0328501441  t.n.v. Gereformeerde Kerk Holten.
Diaconie: Rabobank Holten nr. NL83RABO0328560065  t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Holten.
Z.W.O.: Rabobank Holten nr.NL82RABO0328504017  t.n.v. Z.W.O.Gereformeerde Kerk Holten.
Orgelfonds: Rabobank Holten nr.NL74 RABO 0328 5494 60 t.n.v. Orgelfonds Gereformeerde Kerk Holten.

FINANCIEEL  & Privacy

Hier kunt u de ANBI-transparantie-Kandelaar Downloaden

Hier kunt u de ANBI-transparantie-Kandelaar2018 downloaden

Hier kunt u deANBI-transparantie-gegevens-diaconie 2018 downloaden

Hier kunt u dePrivacy – Gesprekshandleiding definitief per jan.2019-downloaden

Hier kunt u de ANBI- publicatie jaarrekening 2018 downloaden

Hier kunt u dePrivacy – Model-privacystatement gemeenten (versie 4) definitief per jan.2019 downloaden

Hier kunt u de financiele informatie Periodieke gift informatie  downloaden

Hier kunt u de kosten voor Rouw en trouw diensten downloaden

Beamerteam

In de kerkzaal hangen twee beamers waar tijdens de dienst de liederen en schriftlezingen op geprojecteerd worden.
Het is beperkt mogelijk om tijdens de collecte mededelingen van commissies van de Kandelaar te projecteren.
De mededeling bestaat uit één dia van ca. 50 woorden. Stuur uw opgemaakte dia of tekst vóór donderdag naar beamerteam@kandelaarholten.nl.
Klik hier voor de uitgebreide instructie.

Collectebonnen

De verkoop van collectebonnen gebeurt elke 1e maandag van de maand van 19.15 tot 19.45 uur in “De Kandelaar”.

Mocht deze dag op een feestdag vallen, dan gaat het verkoopmoment naar de 2e maandag van diezelfde maand. In de maand augustus is er geen verkoopmoment van collectebonnen.

Commissie vorming en toerusting

Klik op logo en u gaat naar de site van Vorming en toerusting

Geluidsopnames

Alle erediensten worden opgenomen op een CD. Rouw- en trouwdiensten worden alleen op verzoek opgenomen. Voor het bestellen van een CD kan men terecht bij koster H. Stam, tel. 363271 of e-mail: koster@kandelaarholten.nl.

Holtens kerknieuws

“Holtens Kerknieuws” is het mededelingenblad van de Gereformeerde en Hervormde Kerk te Holten voor informatie, mededelingen en voorlichting ten behoeve van het gemeentewerk. Het kerkblad verschijnt eens per vier weken.

Redactie:

Kerkenraad
1e preses
H.J. Hulsman  holtenskerknieuws@gmail.com

 2e preses
Assink-Quartel holtenskerknieuws@gmail.com

 1e scriba
Harry Paalman scriba@kandelaarholten.nl

2e scriba (o.a. familieberichten)
Fenny Rietman holtenskerknieuws@gmail.com

Kerkelijk Bureau

Pim Beukenkamp,  Vicarie 14, tel. 363567 e-mail: kb@kandelaarholten.nl

Meegeregistreerden en vrienden

In de ledenadministratie maken we onderscheid tussen leden (ongedoopt, dooplid, belijdend lid) en niet-leden. De niet-leden zijn te registreren als ‘meegeregistreerde’ of als ‘vriend’. Een meegeregistreerde is iemand die op het zelfde adres als een lid woont. Bijvoorbeeld een man die meegeregistreerd is met zijn vrouw die lid is van onze kerk, of een kind van boven de 18 jaar dat niet gedoopt is of geen belijdend lid is en bij zijn ouders woont. Als de link met het lid verdwijnt, wordt hij/zij geregistreerd als ‘vriend’. Een kind gaat bijvoorbeeld uit huis en op zichzelf wonen. Of de man die meegeregistreerd was met zijn vrouw, wordt na het overlijden van de vrouw geregistreerd als ‘vriend’. Deze personen zijn dan ‘vriend’ en niet ‘meegeregistreerd’, omdat directe link met een lid is verdwenen. Uiteraard kunnen vrienden of meegeregistreerden zich ook uit laten schrijven.

Voor meer informatie: kerkelijke bureau 

E-mail: kb@kandelaarholten.nl

Kostersteam

Henk Stam (coördinator) tel. 36 32 71 mob. 06-27486601 Henk Rietman, Hilbert van Doorn , Dinant Kolkman, Hennie Paalman, Wim Lubberdink
Algemeen nummer kosters tel: 36 31 74
e-mail: koster@kandelaarholten.nl

Rekeningnummers van gereformeerde kerk

Bankrekening kerk:
NL85 RABO 0328 5014 41 (t.n.v. Geref. Kerk Holten)

Bankrekening diaconie:
NL83 RABO 0328 5600 65 (t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Holten)

Bankrekening Z.W.O.:
NL82 RABO 0328 5040 17 (t.n.v. Z.W.O. Geref. Kerk Holten)

NL74 RABO 0328 5494 60 (t.n.v. Orgelfonds)

U kunt uw kopij aanleveren als WORD bestand.

¨           op e-mail adres: holtenskerknieuws@gmail.com

¨           bij Harry Paalman

¨           Kerkelijk Bureau, Boschkampsstraat 6

Distributie Gereformeerde Kerk: fam. Kolkman, Haarstraat 23, tel. 363320.
Wilt u het Holtens Kerknieuws digitaal ontvangen stuur dan een e-mail naar: koster@kandelaarholten.nl

Kerkradio

De kerkradio is een simpele ontvanger die overal in huis geplaatst kan worden. U kunt vanuit uw eigen huis luisteren naar de kerk. Voor het ontvangstkastje vragen wij eenmalig 30 euro borg en per maand 7 euro aan gebruikskosten.

Wilt u de kerkradio ontvangen of heeft u vragen? Neem dan contact op met Johan Bosschers, Pannenbakkersstraat 2, tel. 0548-362386

Koren

Kinderkoor ‘Mozaïek’

Kinderkoor Mozaïek is een kinderkoor voor jongens en meisjes vanaf groep 3 van de basisschool. We zingen naast vlotte christelijke liedjes ook allerlei andere liedjes, zoals canons, liedjes met gebaren of liedjes met een spel. Naast de repetities hebben we optredens in kerken, bejaardenhuizen of op kerstmarkten.

Vind jij zingen ook leuk? Je bent altijd welkom om te komen kijken of mee te doen tijdens een repetitie.

We repeteren elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur in de hal van basisschool de Regenboog onder leiding van Eline Paalman (0548-361540)

Kijk voor meer informatie op onze website www.kinderkoormozaiek.nl

Gospelkoor ‘Rejoice’

Het koor Rejoice is opgericht in 1986, en bestaat uit ongeveer 30 leden. Sinds januari 2012 staat het koor onder leiding van Dirigent Wim Rijstenberg. Ons doel is het evangelie uitdragen d.m.v. het zingen van Christelijke liederen. Het repertoire bestaat uit Gospel en diverse opwekkingsliederen. De meeste nummers zijn engelstalig en enkele nederlandstalig.

U kunt ons boeken via het contactformulier van Rejoice Holten.

Houd je van zingen, kom dan gerust eens langs op onze repetitie avond op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Kandelaar te Holten.

Meer informatie op www.rejoiceholten.nl

Radio 350

Eén keer per vier weken wordt op zondagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur een religieus programma verzorgd op radio 350, met o.a. wisselend een kerkdienst vanuit De Dorpskerk en De Kandelaar.

Vanaf 11.00 uur is er een verzoekplatenprogramma. Verzoeken dienen uiterlijk de maandag ervoor om 18.00 uur ingeleverd te zijn via de bakjes in De Kandelaar, de Dorpskerk, Bethanië of de Diessenplas.
Radio 350 is te ontvangen in de ether op FM 105.2 MHz (Holten) en 106.4 MHz (Rijssen) op de kabel op 104.1.

Zie ook de website van Radio350

 Rouw- en trouwdiensten

Ook bij vreugde en verdriet bent u welkom in de kerk.

Voor rouw- en trouwdiensten kunnen gemeenteleden en niet-gemeenteleden een beroep doen op de predikant. De dienst zal samen met u worden doorgesproken en voorbereid. De koster kan u informeren over de kosten die verbonden zijn aan de dienst. Voor gemeenteleden gelden gereduceerde tarieven voor het gebruik van de kerk, predikant, organist en overige zaken. Indien gewenst kan er van de dienst een opname op cd gemaakt worden.

Voor vragen of tarieven kunt u contact opnemen met de koster, tel. 363174, koster@kandelaarholten.nl

Sacramenten

Avondmaal: De viering van het Heilig Avondmaal wordt in het algemeen gehouden in de maanden februari, mei, september en december.

Doopbediening: Elke zondag is er gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop. Het is van belang dat hier vooraf overleg over is geweest met de predikant. Graag ontvangen wij een (foto van het) geboortekaartje via ( mail adres volgt)

Huwelijksbevestiging: Als bruidsparen kerkelijk willen trouwen dan is het gewenst hierover in een vroeg stadium afspraken te maken met de predikant en de koster. Graag ontvangen wij een (foto van de) kaart i.v.m. afkondigingen in de kerk via ( mail adres volgt)

Sien ( voorheen Philadelphia)

Sien is een club voor mensen met een verstandelijke beperking die aangepaste kerkdiensten verzorgt. Deze dienst wordt 1 keer per 14 dagen gehouden op maandagavond in Wierden in een van de zalen van de Hervormde Dorpskerk. De dienst vindt plaats van 19.30 tot 21.15 uur. De activiteiten zijn voor alle leeftijden en zijn niet direct aan een kerk gebonden. Het is een gezellige avond met veel ontspanning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wat doe je daar?
* Hele mooie en eenvoudige liedjes samen zingen.

* Luisteren naar een mooi verhaal.

* En natuurlijk gezellig een spelletje doen met elkaar of iets knutselen

Kom maar eens vrijblijvend kijken! Neem voor meer informatie contact op met Tineke Sterk, tel. 0546-572408, e-mail jcsterk@home.nl
Voor verder informatie www.sien.nl

Zalen

In de Kandelaar zijn diverse zalen aanwezig die ook gehuurd kunnen worden voor bijvoorbeeld een vergadering of een bijeenkomst.

Voor meer informatie over het huren van één van de zalen van de kerk kunt u contact opnemen met H. Stam, tel. 363271 of 06-27486601, e-mail: koster@kandelaarholten.nl.