Contact

algemeen | email| kerkelijkburo | bankgegevens | financieel |Givt-app |  Wijkindeling |beamerteam | collectebonnen | v&t | geluidsopname | holtens kerknieuws | kerkelijkbureau | kerkradio | koren | radio 350 | Rouw en trouwdiensten | sacramenten | sien | zalen

Algemeen

Gereformeerde Kerk de Kandelaar, Stationsstraat 4, 7451  BH Holten Tel 0548-363174

e-mail:

algemeen: info@kandelaarholten.nl
dominee: dominee@kandelaarholten.nl tel: 0644730150
kerkelijkbureau: kb@kandelaarholten.nl
kosters: koster@kandelaarholten.nl
penningmeester: penningmeester@kandelaarholten.nl
scriba: scriba@kandelaarholten.nl
web: webmaster@kandelaarholten.nl

Kerkelijk bureau :

Voor geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, opvragen en inleveren attestaties kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau :

Karin Peters-Stam, haarstraat 2. 7451  cz. Holten, 0548621510.

kb@kandelaarholten.nl 

Meegeregistreerden en vrienden

In de ledenadministratie maken we onderscheid tussen leden (ongedoopt, dooplid, belijdend lid) en niet-leden. De niet-leden zijn te registreren als ‘meegeregistreerde’ of als ‘vriend’. Een meegeregistreerde is iemand die op het zelfde adres als een lid woont. Bijvoorbeeld een man die meegeregistreerd is met zijn vrouw die lid is van onze kerk, of een kind van boven de 18 jaar dat niet gedoopt is of geen belijdend lid is en bij zijn ouders woont. Als de link met het lid verdwijnt, wordt hij/zij geregistreerd als ‘vriend’. Een kind gaat bijvoorbeeld uit huis en op zichzelf wonen. Of de man die meegeregistreerd was met zijn vrouw, wordt na het overlijden van de vrouw geregistreerd als ‘vriend’. Deze personen zijn dan ‘vriend’ en niet ‘meegeregistreerd’, omdat directe link met een lid is verdwenen. Uiteraard kunnen vrienden of meegeregistreerden zich ook uit laten schrijven.

Voor meer informatie: kerkelijke bureau :  kb@kandelaarholten.nl

Bank gegevens:

Vaste vrijwillige bijdrage kan men storten op:
Rabobank Holten nr. NL85RABO0328501441  t.n.v. Gereformeerde Kerk Holten.
Diaconie: Rabobank Holten nr. NL83RABO0328560065  t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Holten.
Z.W.O.: Rabobank Holten nr.NL82RABO0328504017  t.n.v. Z.W.O.Gereformeerde Kerk Holten.
Orgelfonds: Rabobank Holten nr.NL74 RABO 0328 5494 60 t.n.v. Orgelfonds Gereformeerde Kerk Holten.

Geven met de Givt-app:

In de Kandelaar kunt u uw bijdrage aan collectes doen met uw smartphone. Het geven aan de
collecte doet u met behulp van de Givt-app. Het is eenvoudig en het werkt prima. Informatie treft u
aan in de hal van de Kandelaar. Daarin leest u alle informatie die u nodig heeft om de app te
installeren en in gebruik te nemen. Alle informatie is ook beschikbaar via www.givtapp.net/hoe-
geef-ik-met-givt/ .
Bij de informatie treft u ook een kopie aan met daarin enkele tips voor het gebruik. Die tips komen
voort uit de proef en maken het nog eenvoudiger.

FINANCIEEL  & Privacy

Hier kunt u de ANBI-transparantie-Kandelaar2020 downloaden

Hier kunt u de ANBI transparantie -Diaconie-2020 downloaden

Hier kunt u dePrivacy – Gesprekshandleiding definitief per dec.2019-downloaden

Hier kunt u dePrivacy – Model-privacystatement gemeenten (versie 5) definitief per dec.2019 downloaden

Hier kunt u de financiele informatie Periodieke gift informatie  downloaden

Hier kunt u de kosten voor Rouw en trouw diensten downloaden

Hier kunt u het gebruikersplan van de kandelaar downloaden

Hier kunt u het visiedocument van de Kandelaar downloaden

Wijkindeling

ouderling wijk 1 Henk Hulsman ouderling wijk 1 Geert Heusinkveld ouderling wijk 1
Gerrit Beltman
straatnaam tel: 06-23392986 straatnaam tel: 06-54378630 straatnaam
: 06-53469653
J.Rietbergstraat Abraham Berg Hof Kriegersteeg A Jansenstraat Het Landeweerd
Diessenplasstraat oneven nrs. Alferinklaan (Bathmen) Molenbelterweg Atalanta Houtweg
Chuchillstraat 1 t/m 17
Broekweg Mossinkserf Aurelia
Vrijheidslaan Burg van der Borchstraat Oosterveldsweg Bessinkplasstraat Kenemansstraat
Churchillstraat -overige nrs Oude Deventerweg Bijvanksweg Kieftenbelt
Deventerweg Raalterweg Boerendanssteeg Koolwitje
Dijkerhoekseweg Reilinksweg Canadastraat
Korte Diessenplasstraat
Doorlopendedijk Sangeldijk Citroenvlinder Liezenweg
Haarstraat Schapendijk Diessenplasstraat – De Visscher
Helhuizerweg Tromopsweg even nrs. Nagelhoutstraat
Holterbergweg Verzetstraat Dorpsstraat
Postweg (Bathmen)
IJssel de Schepperstraat Vlinderparkweg Erve Broekhuis Van Holtenserf
Keizersweg Weustenweg Erve Joost Juriënshof
Köllingserf Hakkertsweg Gaardenstraat
Kosterspad Helderman
ouderling wijk 2 Trijnet Overkempe ouderling wijk 2
Hannie Hoekman-Klein Ikkink
tel: 0548-362950
0548-365466
straatnaam Looker molen straatnaam
Bergmanstraat Mr.G.Vixseboxsestraat A.J.Golsteinstraat Lambooysweg
Borkeldsweg Noordenbergstraat Aalpolsweg Larenseweg
Brenderweg Oranjestraat Akker Lichtenbergerweg
Broensweg Pannenbakkerstraat Beusebergerweg Pastoriestraat
Buerenpad Postweg Boschkampstraat Ploeg
Dikkesteenweg Rietmolenstraat Bushofstraat Reebokkenweg
Drostenstraat Rijssenseweg De Wheeme Rorikstraat
Geskesdijk Schepenenstraat Eg Schoolstraat
H.J. Wansinkstraat Schoutenstraat Dorpsstraat (oost) Smidsbelt
Holterenkstraat Schreursweg Eekelscharen
Kolweg Vianenweg Erve Lukensveld Stationsweg
Kozakkenstraat Waardenborchstraat Erve Teeselink Tuinstraat
Kroepinsweg Julekesweg Erve Weigmannink Valkenweg
Landmansweg Kwintenweg

Lageweg

Fazantenweg Vicarie
Landuwerweg Fliermatenweg Weverstraat
Langstraat Rijssen: Rechts van de Zandvoortspad
Holterstraatweg Hoffestraat
Haardspit Industriestraat Rijssen: Links van de
Spade Kerkplein Holterstraatweg
Welleweg Kerkstraat

Beamerteam

In de kerkzaal hangen twee beamers waar tijdens de dienst de liederen en schriftlezingen op geprojecteerd worden.
Het is beperkt mogelijk om tijdens de collecte mededelingen van commissies van de Kandelaar te projecteren.
De mededeling bestaat uit één dia van ca. 50 woorden. Stuur uw opgemaakte dia of tekst vóór donderdag naar beamerteam@kandelaarholten.nl.
Klik hier voor de uitgebreide instructie.

Collectebonnen

De verkoop van collectebonnen gebeurt elke 1e maandag van de maand van 19.15 tot 19.45 uur in “De Kandelaar”.

Mocht deze dag op een feestdag vallen, dan gaat het verkoopmoment naar de 2e maandag van diezelfde maand. In de maand augustus is er geen verkoopmoment van collectebonnen.

Commissie vorming en toerusting

Klik op logo en u gaat naar de site van Vorming en toerusting

Geluidsopnames

Alle erediensten worden opgenomen op een CD. Rouw- en trouwdiensten worden alleen op verzoek opgenomen. Voor het bestellen van een CD kan men terecht bij koster H. Stam, tel. 363271 of e-mail: koster@kandelaarholten.nl.

Holtens kerknieuws

“Holtens Kerknieuws” is het mededelingenblad van de Gereformeerde en Hervormde Kerk te Holten voor informatie, mededelingen en voorlichting ten behoeve van het gemeentewerk. Het kerkblad verschijnt eens per vier weken.

Redactie:

Kerkenraad
1e preses
Hannie Klein Ikkink, hannie.kleinikkink@gmail.com

 2e preses
Dorret de Leeuw van Weenen, dorretdlvw@gmail.com

 1e scriba
Alex de leeuw van Weenen  scriba@kandelaarholten.nl

2e scriba (o.a. familieberichten)
Joke Aanstoot, joke.aanstoot@home.nl

Kerkelijk Bureau

Karin Peters-Stam, haarstraat 2. 7451  cz. Holten, 0548621510.
e-mail: kb@kandelaarholten.nl

Meegeregistreerden en vrienden

In de ledenadministratie maken we onderscheid tussen leden (ongedoopt, dooplid, belijdend lid) en niet-leden. De niet-leden zijn te registreren als ‘meegeregistreerde’ of als ‘vriend’. Een meegeregistreerde is iemand die op het zelfde adres als een lid woont. Bijvoorbeeld een man die meegeregistreerd is met zijn vrouw die lid is van onze kerk, of een kind van boven de 18 jaar dat niet gedoopt is of geen belijdend lid is en bij zijn ouders woont. Als de link met het lid verdwijnt, wordt hij/zij geregistreerd als ‘vriend’. Een kind gaat bijvoorbeeld uit huis en op zichzelf wonen. Of de man die meegeregistreerd was met zijn vrouw, wordt na het overlijden van de vrouw geregistreerd als ‘vriend’. Deze personen zijn dan ‘vriend’ en niet ‘meegeregistreerd’, omdat directe link met een lid is verdwenen. Uiteraard kunnen vrienden of meegeregistreerden zich ook uit laten schrijven.

Voor meer informatie: kerkelijke bureau 

E-mail: kb@kandelaarholten.nl

Kostersteam

Henk Stam (coördinator) tel. 36 32 71 mob. 06-27486601 Henk Rietman, Hilbert van Doorn , Dinant Kolkman, Hennie Paalman, Wim Lubberdink
Algemeen nummer kosters tel: 36 31 74
e-mail: koster@kandelaarholten.nl

Rekeningnummers van gereformeerde kerk

Bankrekening kerk:
NL85 RABO 0328 5014 41 (t.n.v. Geref. Kerk Holten)

Bankrekening diaconie:
NL83 RABO 0328 5600 65 (t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Holten)

Bankrekening Z.W.O.:
NL82 RABO 0328 5040 17 (t.n.v. Z.W.O. Geref. Kerk Holten)

NL74 RABO 0328 5494 60 (t.n.v. Orgelfonds)

U kunt uw kopij aanleveren als WORD bestand.

¨           op e-mail adres: holtenskerknieuws@gmail.com

¨           bij Alex de leeuw van Weenen

¨           Kerkelijk Bureau, Boschkampsstraat 6

Distributie Gereformeerde Kerk: fam. Kolkman, Haarstraat 23, tel. 363320.
Wilt u het Holtens Kerknieuws digitaal ontvangen stuur dan een e-mail naar: koster@kandelaarholten.nl

Kerkradio

De kerkradio is een simpele ontvanger die overal in huis geplaatst kan worden. U kunt vanuit uw eigen huis luisteren naar de kerk. Voor het ontvangstkastje vragen wij eenmalig 30 euro borg en per maand 7 euro aan gebruikskosten.

Wilt u de kerkradio ontvangen of heeft u vragen? Neem dan contact op met Johan Bosschers, Pannenbakkersstraat 2, tel. 0548-362386

Koren

Kinderkoor ‘Mozaïek’

Kinderkoor Mozaïek is een kinderkoor voor jongens en meisjes vanaf groep 3 van de basisschool. We zingen naast vlotte christelijke liedjes ook allerlei andere liedjes, zoals canons, liedjes met gebaren of liedjes met een spel. Naast de repetities hebben we optredens in kerken, bejaardenhuizen of op kerstmarkten.

Vind jij zingen ook leuk? Je bent altijd welkom om te komen kijken of mee te doen tijdens een repetitie.

We repeteren elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur in de hal van basisschool de Regenboog onder leiding van Eline Paalman (0548-361540)

Kijk voor meer informatie op onze website www.kinderkoormozaiek.nl

Gospelkoor ‘Rejoice’

Het koor Rejoice is opgericht in 1986, en bestaat uit ongeveer 30 leden. Sinds januari 2012 staat het koor onder leiding van Dirigent Wim Rijstenberg. Ons doel is het evangelie uitdragen d.m.v. het zingen van Christelijke liederen. Het repertoire bestaat uit Gospel en diverse opwekkingsliederen. De meeste nummers zijn engelstalig en enkele nederlandstalig.

U kunt ons boeken via het contactformulier van Rejoice Holten.

Houd je van zingen, kom dan gerust eens langs op onze repetitie avond op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Kandelaar te Holten.

Meer informatie op www.rejoiceholten.nl

Radio 350

Eén keer per vier weken wordt op zondagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur een religieus programma verzorgd op radio 350, met o.a. wisselend een kerkdienst vanuit De Dorpskerk en De Kandelaar.

Vanaf 11.00 uur is er een verzoekplatenprogramma. Verzoeken dienen uiterlijk de maandag ervoor om 18.00 uur ingeleverd te zijn via de bakjes in De Kandelaar, de Dorpskerk, Bethanië of de Diessenplas.
Radio 350 is te ontvangen in de ether op FM 105.2 MHz (Holten) en 106.4 MHz (Rijssen) op de kabel op 104.1.

Zie ook de website van Radio350

 Rouw- en trouwdiensten

Ook bij vreugde en verdriet bent u welkom in de kerk.

Voor rouw- en trouwdiensten kunnen gemeenteleden en niet-gemeenteleden een beroep doen op de predikant. De dienst zal samen met u worden doorgesproken en voorbereid. De koster kan u informeren over de kosten die verbonden zijn aan de dienst. Voor gemeenteleden gelden gereduceerde tarieven voor het gebruik van de kerk, predikant, organist en overige zaken. Indien gewenst kan er van de dienst een opname op cd gemaakt worden.

Voor vragen of tarieven kunt u contact opnemen met de koster, tel. 363174, koster@kandelaarholten.nl

Sacramenten

Avondmaal: De viering van het Heilig Avondmaal wordt in het algemeen gehouden in de maanden februari, mei, september en december.

Doopbediening: Elke zondag is er gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop. Het is van belang dat hier vooraf overleg over is geweest met de predikant. Graag ontvangen wij een (foto van het) geboortekaartje via ( mail adres volgt)

Huwelijksbevestiging: Als bruidsparen kerkelijk willen trouwen dan is het gewenst hierover in een vroeg stadium afspraken te maken met de predikant en de koster. Graag ontvangen wij een (foto van de) kaart i.v.m. afkondigingen in de kerk via ( mail adres volgt)

Sien

Sien Rijssen e.o.  maakt deel uit van de landelijke vereniging van Sien.

Sien is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wij spreken liever van: anders begaafden. We helpen, adviseren en informeren onze leden bij belangrijke onderwerpen zoals geld, zorg en participatie.

Als Christelijke vereniging organiseren wij ontmoetingen van anders begaafden en hun ouders/verzorgers. Ook organiseren wij aangepaste kerkdiensten in de regio, die dan verder door de eigen kerk wordt ingevuld.

Voorzitter: Henk Hulsman: tel: 06 23392986 mail: boerendans@planet.nl

Secretaris: Gerda Altena tel: 0548-616940

Zalen

In de Kandelaar zijn diverse zalen aanwezig die ook gehuurd kunnen worden voor bijvoorbeeld een vergadering of een bijeenkomst.

Voor meer informatie over het huren van één van de zalen van de kerk kunt u contact opnemen met H. Stam, tel. 363271 of 06-27486601, e-mail: koster@kandelaarholten.nl.