Geluidsopnames

Alle erediensten worden opgenomen op een CD . Rouw- en trouwdiensten worden alleen op verzoek opgenomen. Voor het bestellen van een CD kan men terecht bij koster H. Stam, tel. 363271 of e-mail: koster@kandelaarholten.nl