Holtens Kerknieuws

“Holtens Kerknieuws” is het mededelingenblad van de Gereformeerde en Hervormde Kerk te Holten voor informatie, mededelingen en voorlichting ten behoeve van het gemeentewerk. Het kerkblad verschijnt eens per vier weken.

Redactie:  H. de Blaauw, R. Dorresteijn, mevr. W. Coster-Aaltink, dhr Jan Stam , mevr. J. Aanstoot, ds. S.M. Roozenboom,

e-mail adres: holtenskerknieuws@gmail.com

U kunt uw kopy aanleveren als WORD bestand lettertype Arial 10 pt

¨       op bovengenoemd e-mail adres

¨       bij Jan Stam  Erve Lukensveld  32

¨       Kerkelijk Bureau, Boschkampsstraat 6

Distributie gereformeerde kerk : fam. Kolkman, Haarstraat 23, tel. 363320.

Wilt u het Holtenskerknieuws digitaal ontvangen stuur dan een e-mail naar  koster@kandelaarholten.nl

rooster van aanleveren kopij en verschijnen van het Kerknieuws