Krabbeldiensten

Krabbeldienst (kinderen 2-7 jaar)
Krabbeldiensten zijn diensten georganiseerd voor kinderen van 2 tot en met 7 jaar. De
krabbeldiensten worden ongeveer 4 keer per jaar gehouden in de Dorpskerk op de Smidsbelt en
beginnen om 11:00 uur. Wanneer de krabbeldiensten zijn, kun je volgen via het Holtens
Kerknieuws of de krant. Je kunt ons ook vinden via Facebook “Krabbeldienst Holten”.
Contactpersoon:
Jolande Tromop. E-mail: jolandetromop@hotmail.com