Liturgisch bloemschikken

Symbolisch bloemwerk

Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, lied of thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen. En dan zoeken we met name naar materialen, bloemen, vruchten of takken die passen in het seizoen en zo mogelijk uit een tuin komen.
Door het jaar heen worden de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood gebruikt.
We hebben in de afgelopen jaren al diverse werkstukken gemaakt voor bijvoorbeeld bevestiging ambtsdragers, laatste zondag kerkelijk jaar, feestdagen.
Bij elk werkstuk wordt een korte uitleg gegeven. Ook wordt een foto van het werkstuk samen met de uitleg op de website van De Kandelaar geplaatst.

De werkgroep bestaat op dit moment uit 4 personen.

Wij hopen dat u ons enthousiast blijft volgen.

Suggesties en ideeën zijn van harte welkom.

De werkgroep symbolisch bloemwerk:

Ali Beldman,  Ria Kolkman, Ery Potze, Marian Stam

Uitleg symbolische schikkingen laatste zondag kerkelijk jaar 2015.

Oud en jong,

als stammen gekapt,

dik en dun,

verbonden in de leven schenkende Geest.

Warmrode schakels van liefde verbinden ons met allen die ons voorgingen in leven en dood.

Groen blijft tussen ons.

IMG_2495

IMG_2492

Uitleg symbolische schikkingen Stille Week 2015.

Maandag

Bij de lezingen Psalm 42:11-12, Lucas 2:33-35 en 41-52;

Het kruis en de mensen aan de voet van het kruis staan centraal in deze Stille

De liturgische kleur is paars, dit is de kleur van rouw, ingetogenheid en inkeer.

De witte lelie is het symbool van onschuld en zuiverheid en verwijst naar Maria de

Week.

moeder van Jezus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dinsdag

Bij de lezingen Psalm 42:4-6, Marcus 15:39-41

Het kruis en de mensen aan de voet van het kruis staan centraal in deze Stille

De liturgische kleur is paars, dit is de kleur van rouw, ingetogenheid en inkeer.

De verschillende bloemen staan voor de meerdere vrouwen die bij het kruis staan.

Week.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Woensdag

Bij de lezingen Psalm 62:2-3 en 6-7, Johannes 20:11-18;

Het kruis en de mensen aan de voet van het kruis staan centraal in deze Stille

De liturgische kleur is paars, dit is de kleur van rouw, ingetogenheid en inkeer.

De roos staat voor Maria van Magdala. In de roos zien we dat het licht en de

herkenning bij Maria doorbreekt. De steen verwijst naar de vaste rots.

Week.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Witte Donderdag

Bij de lezingen Exodus 12:1-11, Johannes 13:1-15

Het kruis en de mensen aan de voet van het kruis staan centraal in deze Stille

De liturgische kleur is wit, de feestelijke inzet van de drie dagen van Pasen.

De grote kaars staat voor Jezus en de andere 12 voor de discipelen die samen het

De schaal met water verwijst naar Jezus die de voeten van de discipelen wast.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pesachmaal vieren.

teken van nederigheid wordt verbeeld door witte viooltjes.

Het water is de bron van leven. Leven breekt door de dood, met witte bloemen van

De weggerolde steen en de opgerolde windsels geven aan dat de Lijdensweg ten einde

Goede VrijdagOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stille ZaterdagOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het donker wordt licht.

geloof.

is. In de roos zien we, dat het wit door het paars heen breekt.

De dood is overwonnen het is Pasen.

Als gras:

ons leven, als een flits van eeuwigheid om op te gaan in Uw licht. We weten van loslaten. We weten van trouw en Uw licht, van Uw woord, en stem: aan ons gericht om op te staan.

IMG_0481

Uitleg symbolische schikkingen Stille Week 2014.

 Maandag

Bij de lezing Lucas 23: 32-34a;

Stil worden in deze week rond het kruis en de kruiswoorden van Jezus. We volgen hem op Zijn lijdensweg een weg van lijden en dood.

Groene klimop voor vergeving en hoop, een beeld van trouw in elk seizoen van een mensenleven, in leven en dood.

maandag-2

maandag-1

Dinsdag

Bij de lezing Johannes 19: 26-27

Stil worden in deze week rond het kruis en de kruiswoorden van Jezus. We volgen hem op Zijn lijdensweg een weg van lijden en dood.

Twee groene lijnen die samen komen in de omarming geven de zorg voor moeder en zoon weer.

dinsdag-3

Woensdag

Bij de lezing Matteüs 27: 40-46;

Stil worden in deze week rond het kruis en de kruiswoorden van Jezus. We volgen hem op Zijn lijdensweg een weg van lijden en dood.

Zwart doek voor de diepe duisternis en de verlatenheid.

woensdag-2

Witte Donderdag

Bij de lezingen van Exodus 12: 1-11 en Matteüs 26: 17-30

Stil worden in deze week rond het kruis en de kruiswoorden van Jezus. We volgen hem op Zijn lijdensweg een weg van lijden en dood.

12 witte tulpen voor de discipelen die samen met Jezus het Pesachmaal vieren. Het eerste avondmaal wordt ingesteld. De wijnstronk voor de wijn als het bloed en de graankorrels voor het brood als het lichaam van Jezus.

donderdag-3

donderdag-4

Goede Vrijdag

Het zwart van de diepe duisternis.

Het leven is geknakt en gebroken. Purperpaars zwijgt, tere anemonen bloeien broos en breekbaar.

goede-vrijdag-1

goede-vrijdag-4

Stille Zaterdag

Leven breekt door de dood, met witte bloemen van geloof.

stille-zaterdag-2

stille-zaterdag-4

 Uitleg liturgische schikking bij de dienst van het 25-jarig ambtsjubileum

De kleur van de stof onder de schikking is feestelijk wit.
De Bijbel, het evangelie is het fundament en van hieruit hebben we weet van Gods genade.
Dat Zijn genade niet zonder uitwerking is gebleven laat de olijftak zien.
De olijftak is een teken van vrede, hoop en nieuw leven.
Het blad van de vingerplant geeft het op handen gedragen aan.

17-11-2013

Uitleg symbolische schikkingen Stille Week 2013.

Maandag

Bij de lezing Psalm 142: 1-4 en Marcus 14: 32-42;
De weg, uitgebeeld door jute, staat centraal in deze Stille Week.
Op de weg, het kruis.
Als handen die gevouwen zijn staat de brem in de schikking, dit verwijst naar de gebeden van Jezus.
Daarbij een gebogen vorm die verbeeldt: BLIJF BIJ MIJ …..

P3240074

Dinsdag

Bij de lezing Psalm 142: 5-6 en Marcus 14: 32-42;
De weg, uitgebeeld door jute, staat centraal in deze Stille Week.
Op de weg, het kruis.
Als handen die gevouwen zijn staat de brem in de schikking, dit verwijst naar de gebeden van Jezus.
Daarbij een kandelaar die verbeeldt: WAAK MET MIJ …..

dinsdag

Woensdag

Bij de lezing Psalm 142: 7-8 en Marcus 14: 32-42;
De weg, uitgebeeld door jute, staat centraal in deze Stille Week.
Op de weg, het kruis.
Als handen die gevouwen zijn staat de brem in de schikking, dit verwijst naar de gebeden van Jezus.
Daarbij een tulp die verbeeldt: BID MET MIJ ……..

woensdag

Witte Donderdag

Bij de lezingen van Ex. 12 : 1-11 en Lukas 22: 14-20
De weg, uitgebeeld door jute, staat centraal in deze Stille Week.
Op de weg, het kruis.
Graankorrels vermalen tot één brood.
Druiven samengeperst in één beker.
Brood en wijn om te delen: een nieuw verbond.

donderdag2013

Goede Vrijdag

Diepe duisternis.
Het voorhangsel in de tempel scheurde in tweeën.

vrijdag2013

Stille Zaterdag

Het kruis raakt op de achtergrond.
4 kransen die overeenkomsten laten zien tussen de uittocht uit Egypte en de weg van Jezus.
Duisternis: zwarte elzenproppen.
Vertrouwen: klimop.
Verbond: korenaren.
Herschepping – Opstanding: witte bloemen.

zaterdag1-2013

 zaterdag-2-2013

Laatste zondag kerkelijk jaar 25 november 2012

De beet, bét of beis (Nederlands-Jiddisch) is de tweede letter uit het Hebreeuws aflabet. In de
schikking hebben we de bét centraal staan. De letter moet van rechts naar links worden gelezen
en als je de letter ziet dan lijkt het op een huis. Het betekent ook huis. De eerst letter in Genesis
en daarmee in de Bijbel begint met de bét en daar zit onmiddellijk een verhaal aan vast, want elke
letter in het Hebreeuwse alfabet heeft een symbolische betekenis. De bét vertelt: je hebt grond
onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in de rug; je kunt het huis aan
de voorkant verlaten en het leven en het Licht tegemoet gaan. De toekomst is open. Het drukt het
basisvertrouwen uit dat God je leven heeft gewild, er is een huis voor je in en na dit leven. De kaars
die bij de opening van het huis brandt symboliseert dat de mensen die overleden zijn hun aards huis
hebben verlaten en zijn opgenomen in het Licht van de Eeuwige. Onze dierbaren in dit Licht te zien
kan ons troosten en de pijn van het gemis verzachten.

Uitleg liturgisch bloemwerk bij Marcus 12: 28-34

De twee zandstenen op de tafel staan voor de wet en daarmee voor de 2
belangrijkste geboden: God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf.
Liefhebben gaat twee richtingen op.
Naar God toe en daarom een verticale verbinding van rode linten naar de stenen.
Naar onze naasten en daarom horizontale verbindingen van rode linten naar de
groepen met oogstproducten van dit jaar. Dit om uit te drukken dat de liefde zich uitstrekt naar mensen, veraf en dichtbij.

Uitleg liturgisch bloemwerk STARTZONDAG 2012.

 

 

De liefde in 1 Korintiërs 13 is uitgebeeld door de ronde vorm die symboliseert de liefde die: alles omvattend is en waar geen einde aan komt.

In de ronde vorm verschillende rode bloemen. Rood de kleur van de liefde. Verschillende bloemen omdat er diverse uitdrukkingen voor liefde zijn.

De gedeeltelijk afgeschermde spiegel, staat voor het tekort schieten en onze beperkingen. De spiegel wordt uiteindelijk helder.

Ons resten geloof, hoop en liefde, maar de grootste is de liefde, deze zal nooit vergaan.

Uitleg symbolische schikking Stille Week 2012.

 

Maandag

Bij de lezing Marcus 11: 12-26;

Het kruis staat centraal in deze Stille Week. Paars is de kleur van rouw, ingetogenheid en inkeer.

Met de bezem wordt de tempel schoongeveegd.

Het wordt weer het huis van gebed. Dit wordt verbeeld door de Bijbel en de witte tulp. De bloembladen van de tulp staan open naar de hemel. Het wit staat voor reinheid en vergeving.

Dinsdag

Bij de Marcus 11: 27-33;

Het kruis staat centraal in deze Stille Week. Paars is de kleur van rouw, ingetogenheid en inkeer.

De tak met de twee uitlopers geeft het beeld van keuzes maken aan.

De schriftgeleerden en oudsten durven de keuze niet te maken.

Hun antwoord is :”We weten het niet”.

Woensdag

Bij de lezing Marcus 12: 1-11;

Het kruis staat centraal in deze Stille Week. Paars is de kleur van rouw, ingetogenheid en inkeer.

De wijnstok en de druiven verwijzen naar de wijngaard die verpacht wordt.

De erfgenaam wordt omgebracht en daarmee afgekeurd. Maar Hij wordt ook de hoeksteen. De afgekeurde stenen staan voor de hoeksteen.

Witte Donderdag

Bij de lezingen van Ezechiël 34: 7-16 en Marcus 14: 22-31

Het kruis staat centraal in deze Stille Week. De liturgische kleur voor deze dienst is wit, want we vieren de maaltijd van de Heer.

De druiven en matses staan voor het instellen van het avondmaal.

De herdersstaf verwijst naar de herder in de verhalen van Ezechiël en Marcus.

Goede Vrijdag

Het kruis staat centraal in deze Stille Week.

Het kruis, de zwarte stof en de doornenkroon staan voor het lijden, de veroordeling, het verraad en het sterven van Jezus.

Stille Zaterdag

In deze Stille Week stond het kruis centraal.

We volgden Jezus op Zijn lijdensweg.

Het donker wordt licht.

Het water is de bron van leven.

De weggerolde steen geeft aan dat de Lijdensweg ten einde is.

De dood is overwonnen het is Pasen.


Uitleg liturgisch bloemwerk STARTZONDAG 2011.

Lucas 15: 11 – 32

In de schriftlezing van vandaag zien we een vader die met zijn kinderen open, vergevend en in gelijkheid omgaat.
Die open houding is verbeeld door de open, ontvangende vorm, die bekleed is met groen de kleur van hoop en toekomst.
De cirkel in het werkstuk staat voor weggaan en thuiskomen. De cirkel is letterlijk en figuurlijk rond en omwikkeld met rood de kleur van de LIEFDE.
Op de cirkel tweekleurige bloemen. Deze staan voor de oudste en de jongste zoon, omdat beide zonen in ieder van ons herkenbaar zijn.
Rode rozen, in het hart van het werkstuk, staan voor het grote hart vol LIEFDE van de vader voor zijn kinderen.

Uitleg liturgische schikking Pinksteren 2011.

De liturgische kleur voor Pinksteren is rood.
Het is de kleur van het vuur en verwijst daarom naar het vuur van de Geest.
Dit wordt verbeeldt door een grote vlam op een zuil.
De kleine rode bloemen rondom de zuil staan symbool voor kleine vlammen die door de wind naar verschillende richtingen worden verspreidt.
Wind en vuur zeggen iets over nieuwe kracht en nieuw leven.
Speciaal voor de belijdeniscatechisanten zijn bovenin de schikking rode kaarsen verwerkt.

Uitleg liturgisch bloemwerk Stille Week 2011.

Maandag

Bij de lezing Matteüs 21: 18-21;

Het kruis en de weg staan centraal in deze Stille Week.
We volgen Jezus op Zijn weg naar het kruis.
De weg is uitgebeeld door jute en zand.
In de linker bak staan in gaas gewikkelde dorre stengels.
In de rechter bak worden de dorre takken levend en dragen vrucht, omdat ze verbonden zijn met het rotsvaste geloof.

Dinsdag

Bij de Matteüs 21: 22-32;

Het kruis en de weg staan centraal in deze Stille Week.
We volgen Jezus op Zijn weg naar het kruis.
De weg is uitgebeeld door jute en zand.
De oudsten en hogepriesters gaan de weg bij het kruis vandaan.
De hoeren en tollenaars kiezen de weg naar het kruis toe; deze leidt naar gerechtigheid en geloof.

Woensdag

Bij de lezing Matteüs 21: 33-46;

Het kruis en de weg staan centraal in deze Stille Week.
We volgen Jezus op Zijn weg naar het kruis.
De weg is uitgebeeld door jute en zand.
De pachters en hogepriesters denken dat ze het voor het zeggen hebben en  gaan de weg voorbij het kruis.
De erfgenaam wordt omgebracht en daarmee afgekeurd.
De weg naar de afgekeurde steen, welke de hoeksteen wordt, leidt naar Jezus toe.

 

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag

Bij de lezingen van Ex. 12 : 1-11 en Matteüs 26: 17-30

Het kruis en de weg staan centraal in deze Stille Week.

We volgen Jezus op Zijn weg naar het kruis.

De weg is uitgebeeld door jute en zand.

Het Pesachmaal wordt voorbereid, hiervoor staan de ongezuurde broden.

In het OT wordt de weg gebaand voor de uittocht. In het NT baant Jezus zelf de weg en wordt het eerste avondmaal ingesteld.

De rode anemonen zijn een teken voor het bloed van het verbond.

Goede Vrijdag

Het kruis en de weg staan centraal in deze Stille Week.

We volgen Jezus op Zijn weg naar het kruis, een weg van lijden en dood.

De weg is uitgebeeld door jute en zand op zwarte stof.

Op de weg rode anemonen als bloed en tranen naar het graf, waar de linnen doeken klaar liggen voor het balsemen.

Stille Zaterdag

In deze Stille Week stond het kruis centraal.

We volgden Jezus op Zijn lijdensweg.

Het donker wordt licht. Het water is redding.

Het licht ‘straalt’ bij de weggerolde steen en opgerold linnen.

De Lijdensweg is ten einde en de dood is overwonnen het is Pasen.

Uitleg liturgische schikking Pinksteren 23 mei 2010.

De liturgische kleur voor Pinksteren is rood. De kleur van de geest en van het vuur.

Het gras verwijst naar de Heilige Geest die telkens weer nieuw leven in blaast.

De twaalf stenen zijn symbool voor de 12 apostelen waar de kerk mee begon.

De kerk is een plek van ontmoeting, waar je met anderen het geloof kunt beleven.

De hedera zorgt voor verbondenheid met elkaar en met het licht van de paaskaars, teken van Gods aanwezigheid.

De hedera heeft geen gesloten cirkel; het geloof is nooit klaar of af en we zijn een open gemeente.

De rozen zijn voor de jonge mensen die worden gedoopt en belijdenis afleggen van hun geloof.

Uitleg symbolisch bloemwerk startzondag 2010.

Vol van HOOP

 

Groen is de kleur van hoop, nieuw leven en van perspectief.

Zonnebloemen zijn gebruikt omdat de bloemen zich altijd richten naar de zon.

De zon is een beeld van God, de vader in de hemel, die zijn licht laat schijnen over alle mensen.

Uitleg Liturgische schikking Bevestiging ambtsdragers zondag 12 september 2010.

Leven uit de Bron.
Groen is de kleur van leven, hoop en toekomst.Het riet is als een fontein.De blauwe stof symboliseert het water uit de bron die leven geeft.Er zijn twee groepen rozen; 4 voor de aftredende ambtsdragers en 7 voor degenen diein deze dienst in het ambt bevestigd worden.