nieuws

Alpha-cursus in Holten – voorjaar 2022

Opnieuw Alpha van start in Holten
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha-cursus.nl/ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die opnieuw in Holten wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 24 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.

In Holten gaat op dinsdag 8 maart a.s. weer een Alpha-cursus van start. Je bent dan van harte welkom om even te checken of deze cursus iets voor jou is. Zo ja, dan kun jij je die avond opgeven voor de overige interactieve en gezellige bijeenkomsten. Je ontdekt dan als deelnemer wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met koffie/thee. Een moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Daarna luister je naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover je kunt doorpraten in kleine gespreksgroepen.

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 19.30 tot 21.00 uur in ‘De Kandelaar’, Stationsstraat 4, 7451 BH in Holten. Inloop is vanaf 19.15. In Nederland hebben ruim 325.000 mensen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom! In het gebouw is voldoende ruimte om elkaar op afstand veilig te ontmoeten.

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of meld je aan bij Marc van der Duin, 06 2376 9976; marcvanderduin@ziggo.nl (bij voorkeur voor 1 maart). Deze Alpha-cursus is een initiatief van alle geloofsgemeenschappen van Holten.

Alpha is interessant voor iedereen!                                                                                        

Misschien denk je: ‘heel leuk, maar niet voor mij’. Dat kan. Maar Alpha kan juist heel goed zijn voor een collega op je werk, je buurman of een goede vriendin. Vraag haar of hem om te gaan en kom zelf mee.

VAKANTIES MET AANDACHT

Diaconale vakantieweken 2022

Het vakantiebureau in Doorn organiseert al ruim 50 jaar diaconale vakanties. Dit jaar op 3 locaties en 4 x een vaarvakantie op de “Prins Willem Alexander”. De eerste vakantie week start op 19 februari met een creatieve week.

Iedereen is welkom, ook gasten die niet aangesloten zíjn bij een kerkgenootschap.
Het doel van de organisatie is zoveel mogelijk ouderen voor wie het lastig is om zelfstandig op vakantie te gaan, omdat zij zorg of begeleidíng nodig hebben, de kans te bieden om zorgeloos vakantie te vieren.

Jaarlijks ontvangen zij zo’n 2300 vakantiegasten. Dit is mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers die onze vakantiegasten alle aandacht en zorg geven.

De vakantíe s worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen o.a.

. Vakanties voor senioren met lichte zorg

. Vakanties voor senioren met zorg

. Vakanties voor mantelzorgers met hun dementerende partner.

. Vakanties voor mensen met een visuele beperking

. Vakantíes voor mensen met een licht verstandelijke beperking

. Vakanties voor mensen tot 65 jaar met zorg.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over uw persoonlijke mogelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ambassadeuren voor het vakantiebureau te Holten.

De brochures voor 2022 zijn er weer! Ze liggen in de plaatselijke kerken in Holten.

Voor informatie: https://hetvakantiebureau.nl/

Contactpersonen voor Holten zijn:

Dini Aalpol tel. 06 53347590 e-mail: diaconie.hervormdholten@gmail.com

Gerry Meijerink tel. 0548 361790 e-mail: gjhmeijerink4S@gmail.com

VRIJWILLIGERS DIAKONAAL VAKANTIEWERK

Ook in 2022 zijn er, van Mei tot en met September, weer diaconale vakantieweken voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan.

De weken worden georganiseerd door Het Vakantie Bureau in samenwerking met en mede dankzij de financiële steun van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland.

De vakanties vinden plaats in o.a. Nieuw Hydepark in Doorn, Dennenheul in Ermelo, IJsselvliedt in Wezep en op het vakantieschip de Prins Willem-Alexander.

Voor alle weken zijn vrijwilligers nodig zoals: leidinggevenden, pastores, recreatieleiders/sters. verpleegkundigen, huishoudelijk medewerker en algemeen verzorgers/sters met of zonder ervaring.

Je helpt de gasten bij de dagelijkse levensverrichtingen.

Er is voor iedereen wel een passende functie mogelijk.

Er wordt de nodige inzet en betrokkenheid van je gevraagd. Je krijgt er echter ook veel voor terug. Je zal zien dat een vakantieweek een verrijkende ervaring is voor zowel gast als vrijwilliger. Informatie ligt op de leesplank in de Kandelaar en in de Dorpskerk en is te vinden op

Kijk ook eens op https://hetvakantiebureau.nl/vrijwilliger/

Wanneer je denkt dat je kan meehelpen aan het succes van een vakantieweek, neem dan contact op met de ambassadeur voor het Vakantiebureau in Holten:

Gerry Meijerink- Stam, tel : 0548-361790 email : gjhmeijerink45@gmail.com

Informatie vind je ook op https://hetvakantiebureau.nl/

Activiteitenfolder_210x210_digitaal

Tweede leven voor een kerkbank.

De mahoniehouten kerkbanken uit de Kandelaar doen al dienst sinds 1979. In die jaren hebben ze heel wat zien gebeuren en voorbijkomen. Door een gewijzigde opstelling en teruglopende bezoekersaantallen hebben we nu een aantal banken over. Sommige kerken zetten overtollige kerkbanken op marktplaats en die gaan dan voor een prikkie weg. Dat is jammer, want ze verdienen het eigenlijk niet om zomaar te worden uitgerangeerd.

Gelukkig hebben we in de Kandelaar Jan Rietman, een vakkundig timmerman. Jan heeft aangeboden om voor geïnteresseerden een tafel, bankje, salontafel, …… te maken van de overtollige banken. Op de foto bij dit artikel ziet u een voorbeeld van een tafel en een bankje. Deze zijn in de Kandelaar te bezichtigen.

Interesse? Geef uw wens (tafel, bankje, salontafel) en de afmetingen door aan Jan Stam, telef. 0622603043 of via g.j.stam@concepts.nl . Dan krijgt u snel bericht over de kosten en de leverdatum. De opbrengst gebruiken we voor het interieur van de kerk

 

Zelf meedoen met de Week van gebed voor de eenheid van de Christenen!?

#blijfinmijnliefde”

Dit is het thema voor de gebedsweek van 17-24 januari.

Je kunt mee doen aan de gebedsweek door een mail te sturen naar gertvherk@gmail.com Je krijgt van mij dan het begeleidingsboekje voor deze gebedsweek toegestuurd en een aantal gebedssuggesties van en voor de lokale geloofsgemeenschappen.

De week van gebed voor de eenheid kent een lange geschiedenis en wordt internationaal gevierd. Er bestaat een begeleidingsboekje en een liturgie die te bestellen is bij Raad van Kerken en/of Missie Nederland. Zij hebben ook samen gewerkt aan de Nederlandse uitgave. Elk jaar wordt een kerk of groep uitgenodigd om de liturgie te schrijven. Voor dit jaar hebben ‘de zusters van Grandchamp’ in Zwitserland dit gedaan. Zij hebben gekozen voor het thema ‘#blijfinmijnliefde”. In een begeleidingsboekje hebben ze voor elke dag een overdenking en wat gebedssuggesties geschreven. Vanuit de lokale situatie voegen we er wat gebedssuggesties bij. Ik zie je mail graag tegemoet!

Namens de geloofsgemeenschappen in Holten, Gert van Herk

Klik hier voor het nieuws van de Kandelaar

Klik hier voor het nieuws van de PKN Jongeren

Klik hier voor het nieuws over de fonteindiensten

Kerkdienst zondag 10 jan 2021 Laatste zondag kerkelijk jaar 2020 Avondmaal 29-11-2020 Fusie PKN Kerken Holten vragen en antwoorden

Video van de startzondag 2020

Procesvoorstel richting samengaan van de Dorpskerk en De Kandelaar

Afgelopen maandag hebben onze voorzitters de eerste toelichting gegeven op het plan van de kerkenraden om te komen tot een protestantse gemeente te Holten. Deze toelichting is nog steeds te zien op kerkdienstgemist.nl Op woensdag 9 december om 20.00 uur gaan we in op jullie reacties en opmerkingen. Die uitzending is vanuit ‘De Kandelaar’. Ondertussen zien we jullie reacties met belangstelling tegemoet. Reacties kun je insturen tot en met 29 november.

We herhalen nog even ons voorstel:

Welke weg zien we als kerkenraden voor ons!?

We willen deze weg graag samen lopen; dus met inbreng van iedereen die wil meedenken en suggesties of aanmerkingen heeft. We hopen met elkaar een geloofsgemeenschap vorm te geven waar we samen enthousiast over worden. Een fusiebegeleidingsgroep of ook wel fusieontwikkelgroep zal ons als gemeenten gaan helpen die weg met elkaar te gaan lopen. Het idee is dat deze groep ons gaat helpen om het proces van samengaan met ons te ontwikkelen. In dit proces zullen we gezamenlijk een toekomstbeeld gaan vormen van een geloofsgemeenschap:

  1. Waar de goedheid van God wordt gevierd

  2. Waar gelovigen worden gestimuleerd in hun geloofsontwikkeling

  3. Die aantrekkelijk is voor buitenstaanders

  4. Die relevant is voor Holten, dienstbaar aan de lokale samenleving

Het zal duidelijk zijn dat deze groep externe begeleiding en deskundigheid nodig heeft om dit proces met ons allen te doorlopen. Samen een toekomstbeeld ontwikkelen is de kern van het proces. Dus: iedereen kan meepraten en meedenken!

Daar omheen zullen we ook organisatorische stappen moeten zetten om dichter bij elkaar te komen. Er zal een soort van dagelijks bestuur moeten zijn om de fusieontwikkelgroep /fusiebegeleidingsgroep te helpen uitvoeren wat zij vindt wat er gedaan moet worden. Bovendien moeten we kijken naar wat mogelijk al wel samen kan of moet. Nu werken we al samen rond gezamenlijke communicatie en gezamenlijk vieren, en ook binnen het jeugdwerk (JPF= jeugdplatform) en veel diaconale acties is er de nodige samenwerking. Dit zou uitgebreid kunnen worden met gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen een of twee keer per jaar en dergelijke.

Op enig moment zal er ook een besluit tot fusie genomen moeten worden. En dit besluit wordt in elke kerk/gemeente genomen volgens de eigen procedure. Wanneer dit besluit door beide gemeenten/ kerken is genomen en vastgelegd is er sprake van fusie tot Protestantse Gemeente te Holten.

Het meest belangrijke is dus het samen ontwikkelen van een toekomstbeeld van een geloofsgemeenschap in Holten. Wij verwachten en hopen dat jij en u hieraan mee gaan doen!!

Namens de beide kerkenraden, het gezamenlijk moderamen

Nu heb jij het woord, nu bent u aan zet!!

Voor nu hebben we voor jou en voor u twee vragen

en we ontvangen graag jouw reactie hoe die er ook uitziet!

Graag inleveren voor 28 november

  1. Kun jij/jullie je vinden in het idee om samen een beeld van de geloofsgemeenschap te ontwikkelen begeleid door een fusieontwikkelgroep/ fusiebegeleidingsgroep?

Als dit wordt ingevuld door meerdere huisgenoten, zijn meerdere reacties mogelijk

Opmerkingen/vragen

Eventueel naam/namen en adres

  1. Zijn de vier aspecten waar we mee aan de slag willen voldoende?

Of moet er nog een ander thema/ aspect aan worden toegevoegd?

Reacties kun je inleveren bij

Voor de Dorpskerk: bij de scriba: Gerrie Jansen-Brinkman

Adres: Jeurlinksweg 18, of Kerkelijk Bureau Boschkampstraat 6

Of mail scriba.hervormdholten@outlook.com

Voor De Kandelaar: bij de scriba, Alex de Leeuw van Weenen

Adres: Erve Joost 27 7451 VP Holten

Of mail: scriba@kandelaarholten.nl

Inleveren bij voorkeur via de mail.

U mag het ook op bovengenoemde adressen in de brievenbus stoppen

Gebedstijd richting Kerst

We leven in een bijzondere tijd. We zijn aan het einde van kerkelijk jaar en beginnen weer aan advent. En uit alles is duidelijk dat deze Kerst anders wordt dan andere jaren. Toch is het wel goed om Kerst als feest te beleven en te vieren. Juist hierom is er wel inspiratie en wijsheid nodig!

En nog steeds leven we met corona. Het is een onvrijwillige manier van samenleven. Iedereen wil er wel van af, maar we moeten nog wel even door. Er zijn lichtpunten, zoals dalende besmettingstrends en vaccins die worden ontwikkelt. Maar de een wordt moedeloos en de ander opstandig … want het duurt veel te lang.

Ook niet onbelangrijk is het initiatief van de Dorpskerk en ‘De Kandelaar’ om te komen tot een traject wat tot een fusie zou moeten leiden. En dat is in deze tijd een behoorlijke uitdaging. Een aantal mensen zijn het er over eens dat voorbede in deze tijd erg belangrijk is.

En dan denken we ook nog na over het opzetten van een nieuwe Alpha-cursus in het begin van 2021!

Kortom deze tijd vraagt om gebed voor Holten en de verdere omgeving.

Wat we van je vragen is met ons mee te bidden voor deze en andere situaties. In de komende tijd kun je je per dag aanmelden voor het ontvangen van gebedsintenties.

In principe denken we aan maandag 23 november tot mogelijk zaterdag 5 december. We gaan ervan uit dat je een uur per keer de tijd wilt nemen voor alles wat er speelt. Minder tijd mag uiteraard ook. En je kunt zelf kiezen op welke dag.

Je kunt je aanmelden via deze link https://aanmelden.kandelaarholten.nl/gebed

Je krijgt informatie over vragen als

  • Hoe zou je een uur in gebed kunnen doorbrengen?

  • Waarvoor zou je voorbede kunnen doen?

En ook ontvang je wat motiverende gedachten en/of Bijbelgedeelten.

Wij zouden het op prijs stellen als je mee doet. Uiteraard mag je op meerdere dagen inschrijven. Elke bijdrage stellen we op prijs!

Met hartelijke groet, Gert van Herk

Tel 06 4473 0150

Foto’s doopdienst: