Passage

(Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging)

Inlichtingen: mevr. M.Stam-Ebrecht, tel. 363271