Post en bankrelaties

Vaste vrijwillige bijdrage kan men storten op:
Rabobank Holten nr. NL85RABO0328501441  t.n.v. Gereformeerde Kerk Holten.
Diaconie: Rabobank Holten nr. NL83RABO0328560065  t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Holten.
Z.W.O.: Rabobank Holten nr.NL82RABO0328504017  t.n.v. Z.W.O.Gereformeerde Kerk Holten.
Orgelfonds: Rabobank Holten nr.NL74 RABO 0328 5494 60 t.n.v. Orgelfonds Gereformeerde Kerk Holten.