Rouw- en trouwdiensten

Ook bij vreugde en verdriet bent u welkom in de kerk.
Voor rouw- en trouwdiensten kunnen gemeenteleden en niet gemeenteleden een beroep doen op de predikant. De dienst zal dan samen met u worden doorgesproken en voorbereid. Een rouw- of trouwdienst zal plaatsvinden in onze kerk, maar kan in overleg ook elders worden gehouden als u dat wenst. De predikant kan u ook informeren over de kosten die verbonden zijn aan de dienst. Voor gemeenteleden gelden hierbij gereduceerde tarieven voor het gebruik van de kerk, predikant, organist en overige zaken. Indien gewenst kan er van de dienst een opname op cd gemaakt worden. Een overzicht van de tarieven vindt u onderstaand:

tarieven rouw en trouwdiensten
Het zal er in vele gevallen op neer komen dat er voor kerkleden geen bijdrage in rekening zal worden gebracht door de reductie van 3 jaar vaste vrijwillige bijdrage. In overleg met de kerkrentmeesters, kan worden afgeweken van de genoemde bedragen indien, naar oordeel, de financiƫle situatie van betrokkene dit noodzakelijk maakt.

De contactgegevens van de predikant kunt u vinden bij de contactgegevens op deze website.