Sacramenten

Avondmaal: De viering van het Heilig Avondmaal wordt in het algemeen gehouden in de maanden februari, mei, september en december.

Doopbediening: In principe is er elke zondag gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop.
Wel is het nodig hierover vooraf overleg over te hebben met de predikant. Ook de koster moet dit weten. Het wordt op prijs gesteld dat de predikant, de 2e scriba en het kerkelijk bureau een geboortekaartje ontvangen. En als het kan ook nog uw wijkouderling en wijkdiaken.

Huwelijksbevestiging: Als bruidsparen kerkelijk willen trouwen dan is het gewenst hierover in een vroeg stadium afspraken te maken met de predikant en de koster. De 2e scriba wil ook graag een kaart i.v.m. de noodzakelijk afkondigingen in de kerk.

Dominee:

A.A. van der Spek
Beusebergerweg 13
7451NG Holten
0548851775

kerkelijk buro 
Mevr. W. van Doorn,
Kieftenbelt 8 Holten,
tel 0548-361049 kb@kandelaarholten.nl.

2e scriba:
Joke Aanstoot,
Diessenplasstraat 16
tel. 0548-363443  joke.aanstoot@home.nl
kosters:
koster@kandelaarholten.nl