Sien ( voorheen Philadelphia)

Deze werkgroep verzorgt aangepaste kerkdiensten.

 

 

 

Club voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Het bestuur van ouder /belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking SIEN Rijssen eo (voorheen Philadelphia Support) nodigt mensen met een verstandelijke beperking uit op de regionale bijbelclub : “Geef mij kracht”.
Deze wordt 1 keer per 14 dagen gehouden op maandagavond in Wierden in een van de zalen van de Hervormde Dorpskerk. Tijden zijn van 19.30- tot 21.15 uur. De activiteiten zijn voor alle leeftijden en niet direct aan een kerk gebonden , Het is echt speciaal voor deze mensen een hele gezellige avond met veel ontspanning.
Wat doe je daar? Hele mooie eenvoudige liedjes samen zingen.
Luisteren naar een mooi verhaal.
En natuurlijk gezellig een spelletje doen met elkaar of wat knutselen
Kom maar eens vrijblijvend kijken.
Informatie bij een van de leidsters ; Tineke sterk tel: 0546-572408 Mail: jcsterk@home.nl

Waarom een andere naam? Contactpersoon: mevr. Joke Aanstoot tel 0548-363443 of mail joke.aanstoot@home.nl

De samenleving verandert. Van een belangenbehartiger, zoals Sien, wordt een andere rol verwacht. We willen graag nieuwe leden werven, en onze naam bleef zorgen voor verwarring, terwijl we toch al lang op eigen benen staan. Niets doen was geen optie…

Waar staat de naam Sien voor?

Sien staat voor ‘zien’. Sien ziet iedereen zoals hij of zij is. We zijn allemaal anders, maar voor Sien tellen we allemaal mee. Want uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: gewoon zijn wie je bent en met respect behandeld worden. Sien ziet een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen. Sien helpt bij het omgaan met beperkingen en het benutten van kansen.

Is Sien een christelijke vereniging?

Sien is als protestants christelijke oudervereniging ontstaan in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw. De grondslag voor de vereniging is (protestants) christelijk. De naamswijziging heeft alleen betrekking op de werknaam. De statutaire naam blijft gelijk. Met de nieuwe naamswijziging naar Sien verandert er niets aan de grondslag. De vereniging laat zich in haar denken en handelen inspireren door het christelijke geloof. Het lidmaatschap staat open voor alle gezindten.

Voor wie is Sien?

Sien behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verzorgers. Sien is er voor iedereen die te maken heeft met een verstandelijke beperking. Sien ziet een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen. Sien deelt kennis en ervaring, want daarvan word je wijzer en sterker. Sien gelooft in mensen en kansen.

Voor verder informatie www.sien.nl